Yönetim Sistemi Politikaları

Sertifika görüntülemek için il seçiniz.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) lisansı kapsamındaki bölgede mahalli doğal gaz şebekesinin yapımı, doğal gaz dağıtım faaliyetleri ve perakende satışı kapsamında hizmet veren şirketimizin yönetim sistemi politikaları:

Kalite Politikamız
 • Hizmet ve politikalarımızın gerçekleşmesini destekleyecek tüm kesimleri "ortağımız" sayarız.
 • Hukuki ve teknik mevzuatlara uyar, bunlardan daha hassas ve gelişmiş kriterleri esas alırız.
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, ortaklarımızla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırız.
 • Faaliyetlerimizle marka olmayı, müşterilerimizin güven ve memnuniyetini kazanmayı amaçlarız.
 • Mevcut hedef ve çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarız.
Çevre Politikamız
 • Hizmet ve politikalarımızın gerçekleşmesini destekleyecek tüm kesimleri "ortağımız" sayarız.
 • Hukuki ve teknik mevzuatlara uyar, bunlardan daha hassas ve gelişmiş kriterleri esas alırız.
 • Olumsuz çevre etkilerini yok etmeyi amaçlar, doğal kaynak kullanımına hassasiyet gösteririz.
 • Fosil yakıtların hava kirliliği ve toplum üzerindeki olumsuzluklarını kaldırmayı hedefleriz.
 • Mevcut hedef ve çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarız.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • Hizmet ve politikalarımızın gerçekleşmesini destekleyecek tüm kesimleri "ortağımız" sayarız.
 • Hukuki ve teknik mevzuatlara uyar, bunlardan daha hassas ve gelişmiş kriterleri esas alırız.
 • Kaza, meslek hastalıklarının önlenmesini ve sağlığın korunmasını hedefleriz.
 • Yeni çalışma usulleri ve teknolojilerle İSG risklerini kaldırmayı hedefleriz.
 • Mevcut hedef ve çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarız.